Na een aantal magere jaren doen de winkels
in woninginrichtingartikelen weer goede zaken. In 2006 is de omzet
van deze winkels 8 procent hoger dan in 2005. Dat blijkt uit een
cijfermatig onderzoek van het CBS.

Groei in de hele detailhandel

De omzet in de detailhandel is in 2006
fors gegroeid ten opzichte van 2005. Dat komt onder andere door een
toename van de bestedingen. De verbeterde omstandigheden op de
arbeidsmarkt en de aantrekkende economie zijn hiervoor de
belangrijkste redenen. Er werden voornamelijk meer duurzame
goederen verkocht. Binnen de detailhandel behaalden de winkels in
woninginrichtingartikelen de hoogste groeicijfers.

Omzet stijgt weer

Vanaf het derde kwartaal van 2005 groeit
de omzet weer in deze branche. Deze groei wordt veroorzaakt door
een toename van het aantal verkochte artikelen; de prijzen blijven
ongeveer gelijk. In het tweede kwartaal van 2006 komt de omzet
zelfs ruim 11 procent hoger uit dan in dezelfde periode een jaar
eerder. De groei houdt aan in de rest van het jaar 2006 en in het
eerste kwartaal van 2007.

Tussen 2002 en de eerste helft van 2005
kampten de winkels in woninginrichtingartikelen nog met een fors
omzetverlies, vooral doordat er minder artikelen verkocht
werden.

Omzetontwikkeling winkels in
woninginrichtingartikelen

Afname aantal vestigingen van winkels in
woninginrichtingartikelen

Het aantal vestigingen van winkels in
woninginrichtingartikelen is tussen 2000 en 2006 met 14 procent
afgenomen tot ruim 5,8 duizend. Die afname vond vooral plaats bij
de winkels in woningtextiel. De dalende trend wordt met name
veroorzaakt door het verdwijnen van de kleine speciaalzaken in deze
branche.

bron:CBS