Het kabinet wil grote steden meer mogelijkheden geven om probleemwijken aan te pakken. Steden kunnen daarmee het economische klimaat versterken, huisvesting reguleren en overlastgevende panden sluiten.

Dat staat in het wetsvoorstel Bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek van minister Pechtold (Bestuurlijke vernieuwing) en minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en integratie).

Het wetsvoorstel is in samenwerking met de gemeente Rotterdam tot stand gekomen, naar aanleiding van het actieprogramma 'Rotterdam zet door'.

De maatregelen gelden voor alle steden met meer dan 100.000 inwoners:

Gemeenten mogen de onroerende zaakbelasting voor bedrijven verlagen. Ondernemers betalen dan minder voor beheer en eigendom van onroerend goed. Steden kunnen daarmee het ondernemersklimaat verbeteren in achterstandsgebieden.
Steden mogen panden sluiten die de leefbaarheid van de buurt aantasten. Dat geldt ook voor panden die een gevaar opleveren voor de veiligheid of de gezondheid. Het ministerie van VROM zal hiervoor de Woningwet aanpassen. Woonproblemen, zoals overbewoning, zijn dan effectiever aan te pakken.
De minister van VROM kan op verzoek van de gemeenteraad gebieden aanwijzen waar extra eisen gelden voor woningzoekenden. Steden kunnen in die gebieden de woningmarkt reguleren en de toestroom van kansarmen tijdelijk beperken.
Het wetsvoorstel wordt naar de Tweede Kamer gestuurd.

bron:RVD