Werkloze en gedeeltelijk arbeidsgeschikte vrijwilligers en mantelzorgers kunnen vanaf 1 oktober 2006 onder voorwaarden tijdelijk een ontheffing krijgen van de sollicitatieplicht. Dit heeft het kabinet besloten op voorstel van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Momenteel kunnen oudere mantelzorgers en vrijwilligers (op 31 december 2003 57,5 jaar of ouder) met een WW- of WGA-uitkering (Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) al onder voorwaarden worden vrijgesteld van de sollicitatieplicht.

De nieuwe regeling is niet leeftijdgebonden. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) kijkt per aanvraag of een werkloze of gedeeltelijk arbeidsgeschikte in aanmerking komt voor een ontheffing en voor hoe lang. Daarvoor moeten uitkeringsgerechtigden aan een aantal voorwaarden voldoen. Vrijwilligers moeten vrijwilligerswerk doen dat hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Het vrijwilligerswerk moet gemiddeld minimaal 20 uur in de week zijn. Ook komen alleen vrijwilligers in aanmerking die al lange tijd bezig zijn met het vinden van een reguliere baan. De vrijstelling van de sollicitatieplicht voor vrijwilligers is eenmalig en duurt maximaal zes maanden.
Mantelzorgers die intensieve zorg verlenen en daardoor niet in staat zijn om te solliciteren, krijgen maximaal zes maanden vrijstelling van het zoeken naar een baan. Ook hoeven zij in die periode niet beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt. De vrijstelling kan eenmalig met drie maanden worden verlengd als de mantelzorg waarschijnlijk op korte termijn is afgelopen, bijvoorbeeld omdat de verzorgde terminaal is.
Uitkeringsgerechtigden die een calamiteit in hun privé-leven meemaken, bijvoorbeeld een plotseling overlijden van een gezinslid of een afgebrand huis, kunnen voor maximaal vier weken in aanmerking komen voor een ontheffing van de sollicitatieplicht. Ook hoeven zij in die periode niet beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt. Deze periode kan niet worden verlengd.De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het conceptbesluit waarin de ontheffing van de sollicitatieplicht is geregeld op korte termijn naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.
bron:SZW

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular