De slechte staat van autobanden speelt een
hoofdrol bij het sterk stijgend aantal ongevallen op het
Nederlandse hoofdwegennet. Dat blijkt uit ongevalanalyse van de
Verzekeraars Hulpdienst (VHD), de alarmcentrale van de
verzekeraars.

Winterbanden

Vooral het feit dat mensen niet de juiste
banden in het juiste jaargetijde gebruiken, zou veel ongelukken
veroorzaken. Auto’s raken in een slip doordat de banden in
een slechte conditie verkeren en niet berekend zijn op de
weersomstandigheden. De uitkomsten van de VHD analyse pleiten voor
het gebruik van winterbanden, die bij lage temperaturen de remweg
aanzienlijk bekorten.

Stijging ongevallen

Volgens de ongevallenanalyse van de VHD
zal het aantal ongevallen dit jaar op ruim 35.000 uitkomen. In 2004
was dat nog 31.950 en in 2005 33.207. Vooral ook vrachtauto’s
zouden steeds meer stremmingen veroorzaken door ongevallen of door
een lekke band. 14 procent van de incidenten met vrachtauto’s
is direct gerelateerd aan de conditie van de banden.

Slechte conditie ondanks APK

De vraag die gesteld kan worden, is hoe de
slechte conditie van de banden mogelijk is. Wij hebben immers voor
alle auto’s van drie jaar of ouder jaarlijks een verplichte
APK? Er zijn echter ook autobanden met een profieldiepte die net
geen afkeuring betekent. De eigenaar van zo’n auto kan wel de
hele winterperiode rijden met zeer weinig profiel. Tijdens de
regenperiode is de waterafvoer daadwerkelijk minder met zo’n
profiel.

APK om de twee jaar

Eerder al werd bekend dat het kabinet in
overweging neemt of de frequentie voor de APK niet kan worden
verlaagd naar eens in de twee jaar, in het kader van
administratieve lastenverlaging. In januari 2007 wordt een
onderzoek afgerond van de Europese Commissie naar de vraag in
hoeverre de verkeersveiligheid en het milieu hierdoor worden
benadeeld. Onafhankelijk keurmeesters zijn van mening dat de APK om
de twee jaar niet verstandig is, omdat bij de huidige
keuringsfrequentie veel auto’s al in slechte staat
verkeren.

bron:BVOM