In de afgelopen tien jaar bezochten meer
ouderen (50 tot 80 jaar) de specialist of de fysiotherapeut. De
huisarts werd daarentegen iets minder geconsulteerd. Oudere vrouwen
doen meer een beroep op medische zorg dan mannen. Dat blijkt uit
tellingen van het CBS.

Meer dan de helft naar de specialist

In 2006 consulteerde 54 procent van de
50-80 jarigen ten minste een keer per jaar een medisch specialist.
Dat is meer dan in 1997, toen 50 procent dat deed. De toename zit
vooral bij de oudere vrouwen. Het aandeel van hen dat de specialist
bezocht steeg van 50 procent in 1997 naar 57 procent in 2006.

Het gemiddelde aantal contacten van
ouderen met de specialist nam ook toe, van 2,4 in 1997 tot 2,8 in
2006.

Een kwart van de ouderen naar de
fysiotherapeut

Het aandeel ouderen dat minstens een keer
per jaar naar de fysiotherapeut ging, steeg van 21 procent in 1997
naar 24 procent in 2006. Oudere vrouwen gaan meer naar de
fysiotherapeut dan mannen. Vorig jaar bezocht 28 procent van de
50-80-jarige vrouwen de fysio. Bij de mannen was dat 19
procent.

Ook het aantal contacten met de
fysiotherapeut nam toe, Vooral bij de oudere mannen steeg het fors,
van gemiddeld 2,6 bezoeken in 1997 naar 3,4 in 2006.

Acht op de tien ouderen naar de
huisarts

In 2006 ging 80 procent van de
50-80-jarigen ten minste een keer naar de huisarts. Dat is iets
minder dan tien jaar geleden. Vooral oudere vrouwen gingen minder
naar de huisarts. In 1997 ging van hen 87 procent naar de huisarts,
tegen 83 procent in 2006.

Ook nam het gemiddelde aantal
huisartscontacten van oudere vrouwen af van 6,2 in 1997 tot 5,4 in
2006. Bij de mannen steeg dit juist van 3,9 naar 4,4.

bron:CBS