Steeds meer ouderen tussen de 55 en 65
jaar werken. In 2006 werkte 41,7% van hen, in 2005 was dat 39,7%.
Staatssecretaris Aboutaleb stelt een actieteam Talent 45+ in om
werkloosheid onder ouderen tegen te gaan. Staatssecretaris
Aboutaleb (SZW) schrijft dit aan de Tweede Kamer bij een
voortgangsrapportage over het kabinetsstandpunt Stimuleren langer
werken van ouderen.

Vooral vrouwen tussen 55 en 59 jaar werken
vaker: in 2006 42,7%, tegenover 38,8% in 2005. Dit percentage is de
laatste tien jaar zo goed als verdubbeld. Bij mannen is de stijging
kleiner: van 72,2% in 2005 naar 73,2% in 2006.

Uit de rapportage blijkt dat de meeste
winst is te boeken bij ouderen van 60 tot 65 jaar. Het aantal
werkenden in die groep stijgt wel, maar is relatief klein. Nu werkt
20,8% van deze ouderen. Gemiddeld stoppen mensen op hun 61e met
werken.

Europese Unie

In de Europese Unie zijn afspraken gemaakt
over de arbeidsdeelname van ouderen. De Lissabon-doelstelling is
50% in 2010. Hierbij worden ook banen van 12 uur of minder
meegeteld.

Volgens Aboutaleb komt dit doel nu voor
Nederland binnen bereik.

Actieteam

Aboutaleb schrijft in zijn brief dat
oudere werkzoekenden nog onvoldoende profiteren van het aantrekken
van de economie. De werkloosheid onder ouderen is met 5,1% hoger
dan het gemiddelde in Nederland van 4,7%.

De staatssecretaris stelt binnenkort een
actieteam Talent 45+ in. Dit team moet stimuleren dat werkgevers,
re-integratiebedrijven, gemeenten en uitvoeringsinstellingen de
werkloosheid samen aanpakken.

Het actieteam neemt ook de taak over van
de regiegroep 'Grijs Werkt', als die eind 2007 stopt.

Cao-afspraken

Uit een onderzoek naar 121 cao's uit 2006
blijkt dat werkgevers en werknemers steeds vaker afspraken maken om
werknemers langer in dienst te houden. Die gaan over
loopbaanbegeleiding, scholing en aanpassing van arbeidstijden voor
ouderen.

Bron:SZW