Uit een jaarlijkse monitor blijkt dat eind 2005 55% van de overheidsdiensten via internet beschikbaar was. De digitale dienstverlening voor burgers steeg van 49% naar 54%, voor bedrijven van 50% naar 56%. De jaarlijkse Overheid.nl Monitor brengt het aanbod van informatie en diensten, het gebruik van overheidswebsites en de waardering in beeld. Dat geeft een overzicht van de belangrijkste vorderingen en knelpunten op weg naar een elektronische overheid.
In 2007 moet minstens 65% van de overheidsdiensten digitaal toegankelijk zijn. Verder is het de bedoeling dat burgers en bedrijven op termijn hun gegevens nog maar één keer hoeven aan te leveren.
Rijk
Vanuit het rijk steeg de digitale dienstverlening van 59% naar 63% voor burgers en van 64% naar 74% voor bedrijven. Het Kadaster is in de categorie rijksoverheid een van de  vooruitstrevendste organisaties. Sinds 2005 scoort het Kadaster 100% bij de digitale dienstverlening voor burgers en bedrijven.
Gemeenten
Gemeenten verhoogden in 2005 de dienstverlening aan burgers van 49% tot 56%. Voor bedrijven bleef dit gelijk: 46%. De gemeente Enschede staat op de eerste plaats met 86,6%.
Waardering
Uit het onderzoek is verder gebleken dat meer dan de helft van de geïnterviewden minimaal één keer per maand de website van een overheidsinstelling bezoekt. In 2004 was dat nog 42%. De waardering blijft rond de 6,5. Een mogelijke verklaring daarvoor is dat mensen het nog steeds problemen ondervinden om de gewenste informatie te vinden.
DigID
Het ministerie van BZK maakt ook bekend dat dagelijks 10.000 mensen een digID aanvragen op www.digid.nl. Dit is een gebruikersnaam en wachtwoord van en voor de overheid op internet. Burgers en bedrijven kunnen daarmee in 2006 terecht bij meer elektronische diensten van meer overheidsinstellingen.
bron:BZK