Meer plantensoorten op Schiermonnikoog!Ruim 45 plantenkenners hebben in 2 dagen tijd de plantengroei van heel Schiermonnikoog in kaart gebracht. Het resultaat: meer dan 500 soorten planten waaronder enige tientallen nieuw voor het eiland!

De inventarisaties eind juni waren georganiseerd door FLORON plantenonderzoek Nederland en de FFF Friese vereniging voor veldbiologie. Vrijwilligers uit het hele land waren een weekend bijeen om te onderzoeken welke planten waar op het eiland voorkomen. Dat levert een schat aan informatie voor natuurbeheer, -beleid en -onderzoek op. De waddeneilanden zijn bijzonder soortenrijk en met die hoge biodiversiteit en de vele zeldzame soorten leveren zij een belangrijke bijdrage aan de internationale natuurwaarden in ons land. Schiermonnikoog werd dan ook als eerste in Nederland aangewezen als Nationaal Park.

Sinds begin dit jaar is het beheer van Schiermonnikoog geheel in handen van Natuurmonumenten. De beheerder is erg blij met de inventarisaties door vrijwilligers. De gegevens maken goed zichtbaar welke ontwikkelingen zich op het eiland voordoen. Nieuwe soorten voor het Nationaal Park zijn onder meer Gele hoornpapaver, Bezemkruiskruid en Dwergviltkruid. Helaas lijken er ook een aantal zeldzame soorten verdwenen. De Honingorchis werd tijdens de inventarisaties niet teruggevonden. Deze zeldzame orchidee heeft nog slechts enkele vindplaatsen in ons land

FLORON organiseert door heel Nederland excursies en inventarisatieweekenden, waarbij zowel natuurterreinen als stedelijke en agrarische gebieden worden onderzocht. Bovendien inventariseren veel deelnemers ook in de eigen omgeving. De vrijwilligers van FLORON verzamelen zo veruit de meeste verspreidingsgegevens van de wilde flora van Nederland. Ook voor andere soortgroepen zoals zoogdieren, vogels en vlinders bestaan dergelijke clubs. Ze zijn onmisbaar om de natuur in Nederland in kaart te brengen en zo de basis te leggen voor het behoud ervan. Om dit te kunnen blijven doen zijn veel vrijwilligers nodig.
 
bron:VOFF/FloronComments are closed.
%d bloggers liken dit: