(Persbericht) Een goed product is toch voldoende?

Door de focus te verleggen op ´de buitenwereld‘˜ zouden meer mensen kunnen profiteren van de voorlichting door het Osteoporose Medisch Centrum, zo vermoedde Syntens Innovatieadviseur Rehana Reyers. Dat kon bijvoorbeeld door een duidelijke propositie per doelgroep op te stellen. Het Rotterdamse centrum zat nog in de opstartfase. Er was een sterk product uitgedacht met een goede service en dienstverlening, maar dat bleek gek genoeg niet voldoende om vol aan de slag te kunnen. Reyers hielp de directie en medewerkers bij het ontwikkelen van die externe blik; ze maakte onder meer gebruik van het project Kennisbruggen door een student Commerciële Economie in te schakelen met als doel een goed strategisch plan te ontwikkelen. Aziz Chajid maakte eind 2010 als afstudeeropdracht een commercieel plan. Met deze kennisimpuls sloeg het Osteoporose Medisch Centrum twee vliegen in à©à©n klap: een procesinnovatie en de aanzet tot de gewenste marktverbreding.

Up-to-date kennis

Het Osteoporose Medisch Centrum is gespecialiseerd in ondersteuning van huisartsen en andere behandelaars bij diagnostiek en behandeling van patiënten met osteoporose, ofwel botontkalking. Daarbij ligt de nadruk in de behandeling op het gemak voor de patiënt: door de multidisciplinaire aanpak kan hij of zij terecht op à©à©n locatie (dichtbij dankzij mobiele units) voor diagnose, behandeling en specialistisch advies. Het voorlichtingscentrum klopte in 2010 bij Syntens Innovatiecentrum aan omdat de organisatie de communicatie met huisartsen wilde verbeteren en intensiveren. Op advies van Rehana Reyers, Syntens Innovatieadviseur in Den Haag, werd de organisatie uitgedaagd om op de stoel van de klant te gaan zitten en werd een SWOT-analyse gemaakt. Zo ontstond het idee voor een commercieel plan. à¢â‚¬Å“Aangezien het Osteoporose MC die marketingkennis niet in huis had, besloten we die elders vandaan te halenà¢â‚¬, vertelt Reyers. à¢â‚¬Å“Via het project Kennisbruggen kunnen ondernemers direct studenten inschakelen. Dat levert capaciteit en up-to-date kennis.à¢â‚¬

Waardevol

Het marketingonderzoek van Aziz Chajid en het commercieel plan voldeden boven verwachting. à¢â‚¬Å“Hij heeft prima werk geleverdà¢â‚¬, vertelt Lars Nijkerk, financieel directeur bij Delta Medical Consultants, waaronder het Osteoporose MC valt. De uitkomsten en aanbevelingen van het rapport bleken waardevol. à¢â‚¬Å“We hebben ze grotendeels overgenomen. Een aantal zaken is zelfs al naar tevredenheid ingevoerd.à¢â‚¬

Op basis van de sterke-/zwakteanalyse deed Aziz niet alleen voorstellen voor de marketing en communicatie van het Osteoporose Medisch Centrum, hij adviseerde ook hoe de interne structuur en werkwijze verbeterd konden worden. Zo sloeg het MC twee vliegen in à©à©n klap: de gewenste marktverbreding kwam binnen bereik à©n er was sprake van procesinnovatie. Nijkerk: à¢â‚¬Å“We hebben Aziz gevraagd om bij ons te komen werken en zijn werk voort te zetten, om de ´externe blik‘˜ te behouden.à¢â‚¬ Het resultaat voor onze organisatie is een blijvende externe focus met een centrum dat goed loopt. à¢â‚¬Å“Het was een goede matchà¢â‚¬, blikt Reyers terug. Zij volgde het traject van dichtbij want ze coachte ook Aziz‘˜ stagebegeleider. à¢â‚¬Å“Osteoporose MC kocht op maat de externe kennis in waaraan het behoefte had en dat leverde een concreet en werkbaar plan op met een duurzaam plot.à¢â‚¬

Aan de slag

Aziz studeerde Small Business & Retail Management aan de Hogeschool Rotterdam, met social marketing als specialisatie. Het schrijven van een commercieel plan was hem op het lijf geschreven. à¢â‚¬Å“Al moest ik me eerst goed in de wet- en regelgeving verdiepen. Omdat het om gezondheidszorg gaat, is er van alles gereguleerd: wat en hoe je wel en niet reclame mag maken en hoe je jezelf kunt profileren.à¢â‚¬ Reyers vult aan dat naast de gecompliceerde regelgeving in de zorg meer belemmeringen kunnen spelen. à¢â‚¬Å“Er zijn allerlei belangen waardoor zelfs de kleinste innovaties jaren kunnen duren. Met de inzet van Kennisbruggen is er directe toegang geweest voor de juiste kennis voor de onderneming.à¢â‚¬