Publieke omroepen krijgen naar verwachting weer meer inkomsten uit reclame. De publieke omroep kan hierdoor zijn publieke taak voortzetten. Verder komen er meer mogelijkheden voor titelsponsoring.  Dit blijkt uit de kabinetreactie op het TNO-rapport 'De toekomst van reclame in een digitaal televisielandschap'. Het kabinet geeft ook een reactie op twee andere rapporten over reclame bij de omroep.

Het absolute aandeel van reclame in de televisie-inkomsten van de publieke omroep groeit volgens TNO tot 2007 nog licht  en stabiliseert daarna op 175 miljoen euro.De totale reclamebestedingen voor televisie groeien naar verwachting van 850 miljoen euro in 2005 tot 1,2 miljard euro in 2012.

Sponsoring
De publieke omroep krijgt meer mogelijkheden voor titelsponsoring en merchandising bij programma's over cultuur, sport en liefdadigheid. Dit gebeurt naar aanleiding van een rapport van het Centrum voor Intellectueel Eigendomsrecht. Bij de commerciële omroep wordt titelsponsoring toegestaan zonder beperkingen, met uitzondering van nieuws- en actualiteitenprogramma's.

Deze verruimingen zijn mogelijk binnen de bestaande Mediawet. Het Commissariaat voor de Media gaat de beleidsregels hiervoor versoepelen. Het kabinet vindt een verdergaande (wettelijke) verruiming bij sponsoring een zaak voor een volgend kabinet.

Uit het rapport blijkt dat titelsponsoring en merchandising een bron van inkomsten zijn, maar ook de band tussen publiek en programma kunnen versterken.

Deregulering
Het derde rapport, van het Commissariaat voor de Media, geeft een eerste invulling aan deregulering van reclame en sponsoring bij de commerciële omroepen. Het doel hierbij is een gelijk speelveld te creëren voor commerciële omroepen die actief zijn op de Nederlandse markt, ongeacht het land van waaruit zij uitzenden.

Bron:OCW