Het gebied rondom de Laak krijgt ruimte voor meer recreatie en meer natuur. Het gaat om verbreding van fiets- en wandelpaden en van de Laak zelf. Voor de versterking van de natuurwaarden wordt gedacht aan biologische landbouw en het stimuleren van gunstig beheerde landbouwgronden. Ook op de oevers langs de Laak komt er aandacht voor natuurontwikkelingbij. Voorwaarde is dat de maatregelen economisch haalbaar zijn. De gemeenten Amersfoort, Bunschoten en Nijkerk hebben deze visie gezamenlijk opgesteld en gaan die nu verder uitwerken in concrete plannen. Omwonenden en belanghebbende organisaties worden nauw bij de verdere planontwikkeling betrokken.

Het gebied wordt afgebakend vanaf de grens Vathorst-Noord tot aan het Randmeer en de Groenweg/Zevenhuizerstraat tot respectievelijk het bestaande fietspad aan de Laak tot aan de eerste boerderijen langs de Laak.

Fietsen en wandelen
De recreatieve opwaardering bestaat uit verbreding van het bestaande fietspad aan de oostzijde van de Laak (grondgebied Nijkerk) en een wandelpad op het waterschapsdijkje aan de westzijde van de Laak (grondgebied Bunschoten). Als alternatief kan het huidige fietspad veranderen in een wandelpad en kan er aan de westzijde op het waterschapsdijkje een nieuw fietspad worden aangelegd.

Verbreding van de Laak
De verbreding van de Laak vanuit Vathorst kan vorm gegeven worden tot aan de Bunschoterstraat/Nijkerkerweg in de vorm van een flessenhals met draaimogelijkheid nabij het voormalig cafà© De Kooi. Naast de noodzakelijke verbreding moet onderzocht worden of de Laak vanaf de grens van Amersfoort ook toegankelijk wordt voor kleine jolletjes met hulpmotor en fluisterbootjes. Dit hangt af van de ecologische en economische haalbaarheid. Een verbreding van de Laak vanaf de Bunschoterstraat/Nijkerkerweg tot aan het Randmeer kan met 2 tot 3 meter, zo dit noodzakelijk is gezien de huidige breedte van 5 meter. Ook wordt nagedacht over verdieping van de Laak. De Laak zal uitsluitend toegankelijk zijn voor roeibootjes en kano's op voorwaarde dat dit gebruik ecologisch en economisch haalbaar is. Extra knelpunten zijn daarbij de Nijkerkerweg/Bunschoterstraat, de Bontepoort en de sluis bij het uiteinde van de Laak..

bron:Gemeente Amersfoort

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular