Het voorstel van het Platform Anders Betalen voor Mobiliteit (het zogenoemde platform-Nouwen) voor betaald gebruik van de weg kan 'baanbrekend' worden als het de komende weken goed wordt uitgewerkt. Dit zegt VNO-NCW in een reactie op het akkoord op hoofdlijnen dat vanmorgen in het platform tussen alle betrokken partijen werd bereikt. Van de uitwerking van het advies laat de ondernemingsorganisatie afhangen of ze straks steun aan het voorstel zal geven. 

Belangrijk is volgens VNO-NCW dat het Platform anders betalen ziet als een onderdeel van een bredere 'systeemverandering', waarbij een andere rolverdeling wordt vastgelegd tussen overheid en marktpartijen. Voortaan beperkt de overheid zich tot het stellen van kaders (bijvoorbeeld op het gebied van ruimtelijke ordening) en wordt het beheer van de wegen - inclusief besluiten over verbeteringen en financiering - verzelfstandigd. Marktpartijen zetten de opbrengst van betalingen voor het gebruik van de infrastructuur direct in voor verbetering van het wegennet. Alleen met zo'n systeemverandering kan worden gegarandeerd dat weggebruikers straks waar voor hun geld krijgen: een prijs betalen om te kunnen doorrijden in plaats van de huidige belastingheffing voor langdurig stilstaan.   
 
Een belangrijk onderdeel van het plan van het platform is de inning van tolbetalingen in handen wordt gelegd van een onafhankelijke inningsorganisatie - los van de overheid - die de opbrengsten rechtstreeks doorsluist naar de rechthebbende wegbeheerder. Op die manier is geen sprake van een ordinaire belastingheffing, zoals in vroegere plannen voor rekeningrijden, maar van betalen voor gebruik van de weg.  
 
bron:VNO-NCW