Het aantal schapen op boerderijen is in de
periode 2003–2006 met 17 procent toegenomen tot bijna 1,4
miljoen dieren. Begin deze eeuw waren er 1,3 miljoen schapen op de
landbouwbedrijven. Na de uitbraak van mond- en klauwzeer in maart
2001 en de daarop volgende ruimingen daalde het aantal schapen met
110 duizend tot 1,2 miljoen in 2003. Dit blijkt uit tellingen door
medewerkenden van het CBS.

Terwijl het aantal schapen toeneemt, neemt
het aantal bedrijven dat schapen houdt, af. In 2006 waren er 14
duizend landbouwbedrijven met schapen. Dat is 20 procent minder dan
in 2000. Door deze afname neemt het aantal schapen per bedrijf toe.
In 2001 waren dit er gemiddeld nog 77, in 2006 bijna 100.

bron:CBS