´Door een gebrek aan leiderschap komen regeringen hun belofte van een wereldorde
gebaseerd op mensenrechten niet na. Ze volgen een gevaarlijke, nieuwe agenda, waarbij de taal van vrijheid en gerechtigheid gebruikt wordt voor een beleid gestoeld op angst en onveiligheid. Daarin wordt zelfs geprobeerd de definitie van marteling te herschrijven', aldus Amnesty International bij de presentatie van haar Jaarboek 2005.

Uit het jaarboek blijkt dat voor veel regeringen 2004 in het teken heeft gestaan van
terrorismebestrijding, vaak ten koste van naleving van mensenrechten. Het gebruik van buitensporig geweld tegen burgers in Oezbekistan is daarvan het meest recente
voorbeeld. Daarbij besteedt het jaarboek nog nauwelijks aandacht aan allerlei maatregelen tegen terrorisme die in voorbereiding zijn, zoals in Nederland. ´Een van die beoogde maatregelen: de toekomstige strafbaarstelling van "het verheerlijken of
vergoelijken van ernstige terroristische misdrijven" (apologie) zou een ernstige inbreuk op de vrijheid van meningsuiting kunnen betekenen', zo zegt Amnesty International.

Regeringen en gewapende groepen
De nieuwe internationale veiligheidsagenda leidt ertoe dat duizenden mensen in humanitaire crises en conflicten, vergeten worden. Regeringen falen bij het beschermen van hun mensenrechten. Gewapende groepen hebben nieuwe dieptepunten van
gewelddadigheid bereikt. In Darfur, was de Soedanese regering verantwoordelijk voor een mensenrechtencatastrofe en deed de internationale gemeenschap te weinig, te laat, met ernstige gevolgen voor honderdduizenden. In Haïti veroverden verantwoordelijken voor ernstige mensenrechtenschendingen opnieuw machtsposities. In de Democratische Republiek Congo was er geen effectieve reactie op de systematische verkrachting van tienduizenden vrouwen, kinderen en zelfs baby's. Ondanks verkiezingen glijdt Afghanistan weg in een neerwaartse spiraal van wetteloosheid en instabiliteit. Hetzelfde geldt voor Irak. Tsjetsjeense vrouwen werden gemarteld, verkracht en seksueel misbruikt door Russische soldaten. De regering van Zimbabwe manipuleert voedseltekorten om politieke redenen. Gewapende groepen bereikten nieuwe dieptepunten van onmenselijkheid. Het onthoofden van gevangenen in Irak; de gijzeling van duizend mensen, waaronder honderden kinderen in Beslan; en de dood van bijna tweehonderd forenzen bij aanslagen in Madrid, schokte de wereld.

´Vier jaar na 9/11 is de belofte van regeringen om de wereld veiliger te maken hol
gebleken', aldus Amnesty International. In de Verenigde Staten bestaat er, ondanks het gebruik van woorden als "gerechtigheid" en "vrijheid", een groot gat tussen worden en daden. De beste illustratie hiervan is de onwil om een volledig en onafhankelijk onderzoek te starten naar de marteling en mishandeling van gevangenen door Amerikaanse soldaten in Abu Graib en met name naar de verantwoordelijkheid van hooggeplaatste militairen en politici.

bron:Amnesty International