De consumptie van sigaretten en shag daalt
al 25 jaar, maar in 2006 nam het verbruik weer licht toe. In 2006
rookten Nederlanders samen circa 25 miljard sigaretten en shagjes.
Dit is een groei van 1,5 procent ten opzichte van 2005. Deze
toename is geheel toe te schrijven aan een grotere consumptie van
sigaretten. Dat blijkt uit tellingen van het CBS.

In 2006 werden in Nederland per hoofd van
de bevolking 864 sigaretten geconsumeerd. Dit is ruim 4 procent
meer dan in 2005. Het verbruik van shag nam in 2006 juist af, met
bijna 2 procent tot 667 shagjes. Het aantal rokers was in 2006
vrijwel gelijk aan dat in 2005.

bron:CBS