Nederland versterkt zijn militaire
aanwezigheid in Afghanistan met ongeveer 130 man. Dat brengt het
totaal op 1530 militairen. Als Nederland vanaf 1 november voor een
halfjaar het commando voert over de ISAF-missie in het zuiden,
komen daar nog tweehonderd man extra bij. Het kabinet heeft dat
vandaag besloten.

De begin dit jaar verslechterde
veiligheidssituatie en het feit dat er minder Afghaanse
veiligheidstroepen aanwezig zijn dan was verwacht, legt een grote
belasting op met name de beveiligings- en patrouillecapaciteit van
Task Force Uruzgan. Dat maakt, samen met de wenselijkheid van meer
bewegingsvrijheid voor het Provincial Reconstruction Team, een
uitbreiding met twee pelotons noodzakelijk. Voor de opleiding,
training en monitoring van de Afghaanse veiligheidstroepen zijn ook
extra militaire instructeurs nodig.

De operatie in Uruzgan is niet alleen
complex in operationele zin, ook de logistieke ondersteuning eist
meer capaciteit dan voorzien. Vandaar de wenselijkheid van
uitbreiding. Daarnaast is door de zware terreinomstandigheden
sprake van extra slijtage van de voertuigen en is ook een lichte
toename van onderhoudscapaciteit noodzakelijk.

In Uruzgan zijn positieve signalen over de
Nederlandse missie zichtbaar. Zo werd er een begin gemaakt met
kleine wederopbouwprojecten en het leggen van contacten met de
bevolking. De laatste weken hebben zich, in vergelijking met de
overige zuidelijke provincies, weinig gevechtscontacten voorgedaan,
ondanks de aanzienlijke aantallen Taliban die zich ophouden in de
provincie. Gouverneur Munib heeft onder meer door vervanging van
diverse bestuurders en intensief contact met lokale stammen zijn
positie verstevigd. Hij besteedt veel aandacht aan het opzetten en
versterken van lokale overheidsinstanties en van Afghaanse
politie.

bron:MinDef