Woningcorporaties mogen voortaan een deel
van de rentelasten betalen voor huurders en starters die een woning
kopen van de corporatie. Minister Vogelaar (Wonen, wijken en
integratie) past hiervoor de regels aan. Woningcorporaties mogen nu
de rentelasten betalen van het deel van de hypotheek dat de kopers
(tijdelijk) niet kunnen financieren. Het gaat om maximaal 20% van
de verwervingskosten.De ondersteuning stopt zodra de koper de
volledige lasten zelf kan betalen.

Een voorwaarde is dat de hypothecaire
lening is geborgd door het Waarborgfonds eigen woningen. Verder
mogen de kosten voor de aankoopprijs van de woning maximaal 265.000
euro bedragen. Met deze extra mogelijkheid kunnen woningcorporaties
starters op de woningmarkt ondersteunen. Zij kunnen dit al doen met
kortingen op de koopprijs en verkoop onder voorwaarden.

Bron: VROM