Ruim 4 procent van de Nederlanders van 20
jaar of ouder heeft suikerziekte. Suikerziekte komt het meest voor
bij oudere mensen die bovendien veel te zwaar zijn.Dat blijkt uit
metingen van het CBS.

Leeftijd en gewicht verhogen kans

Gemiddeld over de periode 2004–2006
had 4,4 procent van de 20-plussers suikerziekte. Hierbij speelt
(over)gewicht een duidelijke rol. Van de mensen zonder overgewicht
had 2,2 procent diabetes, van de mensen met ernstig overgewicht was
dat maar liefst 12,3 procent.

Het aandeel diabetespatiënten loopt
ook sterk op met de leeftijd: van de mensen tussen de 20 en 40 jaar
had 0,6 procent suikerziekte, van de 60-plussers 11,4 procent.
Ouderen die ook nog met ernstig overgewicht te kampen hebben, lopen
het grootste risico op suikerziekte (23 procent).

Hoger risico voor mannen

Suikerziekte komt iets vaker voor bij
mannen dan bij vrouwen. Dit geslachtsverschil treedt alleen op voor
personen met matig en ernstig overgewicht vanaf middelbare
leeftijd. Op latere leeftijd verdwijnt het verschil weer.

Stijging vooral bij ouderen

Sinds het begin van de jaren negentig is
het percentage diabetespatiënten bijna verdubbeld. De toename
is niet voor alle groepen even sterk geweest. Zo is het percentage
diabetespatiënten van 20–39 jaar nagenoeg gelijk
gebleven. De stijging zit vooral in de groep mensen met ernstig
overgewicht, in het bijzonder de ouderen. Het percentage
zwaarlijvige ouderen met suikerziekte is sinds 1989–1991
bijna verdrievoudigd.

Een mogelijke verklaring voor de sterke
toename van het aantal diabetespatiënten is de grotere
aandacht voor suikerziekte en overgewicht in de wetenschap en de
media van de laatste jaren. Tegenwoordig is meer bekend over de
risicofactoren en worden vooral de risicogroepen eerder getest op
suikerziekte.

bron:CBS