Er komen steeds meer mensen uit de Oost-Europese EU-lidstaten voor tijdelijk werk naar Nederland, vooral uit Polen. In 2004 werkten 70 duizend mensen die in Polen woonden een deel van het jaar in ons land. Dit gaat vaak via een uitzendbureau. Dat blijkt uit een inventarisatie door het CBS.

Driemaal zoveel banen als in 2000
Sinds 2000 groeit het aantal Polen dat tijdelijk in Nederland werkt. Het gaat om werknemers die in Polen wonen, tijdelijk in Nederland verblijven en die niet ingeschreven zijn bij een Nederlandse gemeente.

In 2004 werkten hier ongeveer 70 duizend Poolse werknemers. Ruim een kwart had meerdere kortdurende banen. Het totaal aantal banen van deze Poolse werknemers bedroeg in 2004 bijna 100 duizend, drie keer zo veel als in 2000. Een op de drie was een vrouw.

Uitzendbureaus werven buitenlandse werknemers
De meeste tijdelijke werknemers uit Polen werken via een uitzendbureau. In 2004 waren er ruim 60 duizend van deze uitzendbanen, viermaal zoveel als in 2000. De werving en bemiddeling gebeurt veelal door gespecialiseerde uitzendbureaus. De gemiddelde uitzendbaan duurde drie maanden.

Twee van de drie Polen die niet als uitzendkracht werkten waren in dienst van een landbouwbedrijf. In 2004 ging het om ruim 20 duizend banen. Deze banen duurden gemiddeld twee maanden.

Ook meer niet-tijdelijke werknemers uit Oost-Europa
Naast de tijdelijke arbeidskrachten werken in Nederland ook mensen uit de nieuwe lidstaten die zich hier gevestigd hebben. Ook deze groep groeit. In 2004 ging het om 14 duizend werknemers. Daarvan waren er 10 duizend geboren in Polen, 2 duizend in het voormalige Tsjecho-Slowakije en ongeveer 1,6 duizend in Hongarije. Het aandeel vrouwen is groot: meer dan tweederde waren vrouwen.

De meeste werknemers uit Oost-Europa die voor langere tijd in ons land wonen, werken in de dienstensector, onder meer in de gezondheidszorg, de handel en de zakelijke dienstverlening. Van een sterke concentratie in de landbouw of een zeer hoog aandeel uitzendkrachten is bij deze groep geen sprake.

bron:CBS