Het kabinet wil beter zicht op de stroom passagiers en goederen bij kleine lucht- en zeehavens. Daarom komt er permanent mobiel toezicht langs de kust en in kleine havens en wordt een registratieplicht ingevoerd. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie). De maatregelen komen voort uit de kabinetsreactie op het rapport 'Gebruik van grenscontroles bij terrorismebestrijding' van de Algemene Rekenkamer.

Kleine lucht- en zeehavens
Verschillende kleine lucht- en zeehavens zijn op dit moment niet aangewezen als doorlaatpost of douanekantoor. Toch kunnen passagiers daar in- en uitreizen en er kunnen goederen worden aangebracht. Hiervoor is wel vooraf toestemming nodig, bijvoorbeeld van de douane. De Algemene Rekenkamer concludeerde dat de naleving en het toezicht daarop onvoldoende zijn.
Patrouilles
Vanaf 1 maart 2006 komen er gecombineerde patrouilles die toezichthouden langs de kust en in de kleine havens. Dat gebeurt in eerste instantie voor zes maanden. De Koninklijke Marechaussee, de zeehavenpolitie en de douane werken voor de patrouilles samen met de kustwacht. De gecombineerde patrouilles worden ingezet op de plaatsen waar geen reguliere stromen van goederen en/of passagiers zijn. Dat vergroot de preventieve werking.
Registratie
Havenmeesters van kleine luchthavens en (jacht)havens langs de kust worden verplicht een lijst bij te houden van alle bemanningsleden, opvarenden en passagiers die via hun haven in- en uitreizen. Het kabinet streeft ernaar deze registratieplicht op 1 juli 2007 in te voeren. Verder wil het kabinet de informatie-uitwisseling verbeteren tussen de grenscontrolediensten
 
 
bron:MinJus