De Europese transparantierichtlijn wordt
volledig opgenomen in de Nederlandse wet. De richtlijn verbetert de
informatieverspreiding van beursgenoteerde bedrijven. Dit maakt
grensoverschrijdend beleggen makkelijker. De richtlijn verplicht
onder meer om financiële informatie op tijd openbaar te maken,
jaarlijks, halfjaarlijks en tussentijds.

Dit staat in een wetsvoorstel van minister
Bos (Financiën) waarmee de ministerraad heeft ingestemd. Het
kabinet streeft ernaar dat de wet op 1 januari 2008 ingaat.

Het wetsvoorstel wordt voor advies aan de
Raad van State gestuurd. De tekst van het voorstel en het advies
worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Bron: MinFin