Buitenlandse afgestudeerde studenten en
asielzoekers krijgen meer mogelijkheden om te werken in Nederland.
Het kabinet wil zo de Nederlandse kenniseconomie versterken en de
kwaliteiten van asielzoekers beter benutten. Dit staat in een
voorstel van minister Donner (SZW), staatssecretaris Albayrak
(Justitie) en minister Koenders (Ontwikkelingssamenwerking). Het
kabinet volgt hiermee adviezen van de SER en de Adviescommissie
voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) over studie- en arbeidsmigratie.

Afgestudeerde studenten

Buitenlandse afgestudeerde studenten van
buiten de Europese Unie mogen straks een jaar als kennismigrant
naar werk zoeken. Op dit moment is de termijn drie maanden.

Zij moeten in dat jaar in hun eigen
onderhoud voorzien en krijgen geen uitkering. Het minimale
beginsalaris wordt verlaagd van 34.130 euro naar 25.000 euro.

Asielzoekers

Asielzoekers mogen straks maximaal 24
weken per jaar werken in plaats van 12 weken.

Deze nieuwe grens is afgestemd op de WW en
de WIA. Werknemers die maximaal 24 weken werken, kunnen geen beroep
doen op een WW- of WIA-uitkering.

Voor artiesten, musici en filmmedewerkers
geldt een andere norm. Zij mogen straks maximaal 14 weken per jaar
werken. Zij krijgen namelijk eerder recht op WW.

Bron:SZW