In 2006 zijn ruim 72 duizend
nieuwbouwwoningen gereedgekomen, ruim 5 duizend meer dan een jaar
eerder. Bij 71 procent van de opgeleverde woningen was de
doorlooptijd korter dan twee jaar, tegen 68 procent in 2005. In
1995 gold dit overigens nog voor 95 procent van de woningen. Dit
blijkt uit statistiekvergelijkingen van het CBS.

Gemiddelde doorlooptijd 18 maanden

In 2006 had 21 procent van de opgeleverde
woningen een doorlooptijd korter dan een jaar. Het aandeel woningen
met een doorlooptijd tussen de een en twee jaar groeide van 44 naar
50 procent.

De doorlooptijd was in 2006 net als in
2005 gemiddeld 18 maanden. In 1995 was dit nog 13 maanden. De
gemiddelde doorlooptijd van projecten met 200 of meer woningen is
het langst: 22 maanden. De kortste doorlooptijd hebben projecten
die uit één woning bestaan: gemiddeld 14 maanden.

Doorlooptijd verbeterd ongeacht
projectgrootte

Bij alle woningbouwprojecten is het
aandeel woningen dat binnen twee jaar gereed is gekomen, in 2006
gelijk gebleven of iets hoger dan in 2005. Bij woningbouwprojecten
met 10 tot 20 woningen is in 2006 dit aandeel met 6 procent
gegroeid tot 76 procent. Alleen bij projecten met 2 tot 5 woningen
is dit aandeel afgenomen.

Doorlooptijd in Groningen het kortst

In 2006 was in Groningen 88 procent van de
nieuwbouwwoningen in minder dan twee jaar gebouwd, 50 procent van
de woningen was binnen een jaar voltooid. Eén van de redenen
dat in Groningen woningen sneller klaar zijn, is dat er
voornamelijk in kleinere projecten wordt gebouwd.

bron:CBS