Bijna de helft van de woningen in Nederland is goed tot zeer goed geïsoleerd. Huiseigenaren doen meer aan woningisolatie dan huurders. Er komen vier vormen van warmte-isolatie bij woningen voor: vloerisolatie, spouwmuurisolatie, dakisolatie en dubbel glas. Vloerisolatie komt het meest voor, dakisolatie het minst.

Eigenaren hebben hun woning beter tegen warmteverlies geïsoleerd dan huurders. Zo heeft 92 procent van de huiseigenaren vloerisolatie, 54 procent heeft dakisolatie. In huurhuizen is warmte-isolatie minder gangbaar. Vloerisolatie komt voor in 84 procent van de huurwoningen, in 34 procent van de huurwoningen is het dak geïsoleerd.

De isolatie-index is een maatstaf voor de aanwezigheid van de vier genoemde vormen van woningisolatie. De isolatie-index loopt van 0 (geen enkele vorm van isolatie) tot 4 (alle vormen van isolatie komen volledig voor).
Uit de isolatie-index blijkt dat in 2004 48 procent van de bewoonde woningen goed tot zeer goed geïsoleerd is (isolatie-index 3 of hoger). In 2003 was dit percentage nog 44.

Bijna 60 procent van de huishoudens met een netto inkomen van 36 duizend euro of meer heeft de woning goed tot zeer goed geïsoleerd. Van de huishoudens met een netto inkomen van 13 duizend euro of minder heeft slechts 27 procent een (zeer) goed geïsoleerde woning.

Huishoudens van 18 tot 24 jaar hebben veruit de laagste gemiddelde isolatie-index (1,5). Onder deze huishoudens zijn veel studenten. Zij zijn veelal gebonden aan all in huurcontracten waarin de keuze voor woningisolatie beperkt is. In de leeftijdsklasse 35 tot 44 jaar is de isolatie-index het hoogst (2,7).

Huishoudens die hun woning goed isoleren zijn meer energie- en milieubewust dan de andere huishoudens. Zij gebruiken vaker spaarlampen, hebben vaker een hoogrendement verwarmingsketel, scheiden vaker groente-, fruit- en tuinafval dan huishoudens in minder goed geïsoleerde woningen.

bron:CBS