In 2005 heeft de burgerrechter 795 duizend
zaken afgehandeld. Dit is een toename van vier procent ten opzichte
van 2004. Zaken bij de burgerrechter gaan over financiële
kwesties, over ontslag en over familieaangelegenheden zoals
echtscheidingen, omgangsregelingen en voogdij. Dat blijkt uit de
publicatie "Rechtspraak in Nederland 2005" van het CBS.

Stijging aantal zaken sociale
zekerheid

Geschillen met de overheid, over
bijvoorbeeld een uitkering, een subsidie of een vergunning, kunnen
uiteindelijk worden beslecht bij de bestuursrechter. Die heeft in
2005 in totaal in bijna 66 duizend zaken uitspraak gedaan. Ruim 28
duizend uitspraken van de sectoren bestuursrecht van de rechtbanken
hadden betrekking op sociale verzekeringswetten en de bijstand,
bijna zeven procent meer dan in 2004.

Aantal strafzaken vrijwel gelijk
gebleven

Een deel van de ingeschreven strafzaken
doet het openbaar ministerie zelf af met een taakstraf, transactie
of sepot. De overige zaken komen in beginsel voor de rechter. De
rechter heeft in 2005 ruim 165 duizend kantonstrafzaken
afgehandeld, iets minder dan in 2004. Daarnaast zijn in 2005, net
als in 2004, 133 duizend rechtbankstrafzaken door de rechter
afgedaan. Hierbij werd in bijna 94 procent van de gevallen de
verdachte schuldig verklaard.

Uitgaven aan OM en rechtspraak 1,3
miljard

De personeelssterkte van het openbaar
ministerie en de gerechten samen is gestegen van ruim 13,5 duizend
arbeidsjaren in 2004 tot bijna13,8 duizend arbeidsjaren in 2005. De
uitgaven aan openbaar ministerie en rechtspraak bedroegen in 2005
bijna 1,3 miljard euro. Hiervan ging bijna 40 procent naar het
openbaar ministerie en ruim 60 procent naar de rechtspraak.

bron:CBS