Meer dan de helft van de Nederlandse
bevolking weet dat je sinds 1 januari 2006 zonder verwijzing van
een arts naar de fysiotherapeut toe kan, via de zogeheten
‘directe toegang fysiotherapie’ (DTF). Circa 30% van
deze mensen weet echter niet of zij voor die directe toegang ook
verzekerd zijn.

Ouderen en zij die eerder bij de
fysiotherapeut onder behandeling waren, zijn beter
geïnformeerd dan jongeren en mensen die nooit eerder door een
fysiotherapeut behandeld zijn. Mensen die verzekerd zijn voor DTF
denken hier vaker gebruik van te zullen maken dan mensen die niet
verzekerd zijn voor DTF, of dat niet weten.

Bron: NIVEL