Een ruime meerderheid van 63% van de bevolking is negatief over de liberaliseringen van de afgelopen decennia. Slechts 10% oordeelt er positief over. 69% wil niet dat het huidige beleid wordt voortgezet. De liberalisering van de energiesector moet volgens 63% worden teruggedraaid. Dit blijkt uit onderzoek van Maurice de Hond in opdracht van de SP. Jan Marijnissen wil dat er een einde komt aan de golf van liberaliseringen, om te beginnen moet de privatisering van de energiesector worden afgeblazen.

Uit het onderzoek blijkt dat de privatisering en liberalisering van de afgelopen decennia door een meerderheid van de kiezers van alle andere partijen negatief wordt beoordeeld. Zij vinden dat door de toenemende marktwerking niet de mens maar de winst centraal is komen te staan (74%), de diensten duurder zijn geworden (60%) en de kwaliteit is verminderd (59%). Alleen over de privatisering en de liberalisering van de telefoniemarkt is een kleine meerderheid (53%) positief. Het meest negatief zijn kiezers over de gevolgen voor de Spoorwegen (75%), de energiebedrijven (55%), en bus- en streekvervoer (52%).
Een meerderheid wil dat in de toekomst minder geprivatiseerd en geliberaliseerd wordt. Ook van de VVD-kiezers onderschrijft 55% deze stelling, slechts 34% van de liberale achterban wil het huidige beleid voortzetten. Een meerderheid van 63% van de ondervraagden wil de verzelfstandiging van de spoorwegen en de liberalisering van de energiesector terugdraaien. Opvallend in het laatste geval is dat hiervoor ook een meerderheid van de VVD'ers dit wil.
SP-leider Jan Marijnissen pleit naar aanleiding van de resultaten voor een einde aan de golf van privatiseringen en liberaliseringen. 'Laat de Tweede Kamer om te beginnen tegen de splitsing en uitverkoop van de energiebedrijven stemmen. Dit is een goed moment om de afbraak van de publieke sector een halt toe te roepen. Er is onder Paars en door Balkenende al veel teveel verkwanseld uit een blind geloof in alsmaar meer marktwerking.'
bron:SP