Volgens gisteren door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerde cijfers zijn de opbrengsten van de gemeentelijke belastingen in de periode 2000 tot en met 2003 gemiddeld met 7,1 procent per jaar toegenomen. Voor de genoemde jaren hebben de Nederlandse gemeenten meer belastingen ontvangen dan vooraf bij de begroting was voorzien. Als reden hiervoor geeft het CBS de conservatieve begrotingsstrategie van gemeenten.

Ruim de helft van de meeropbrengst kan worden toegerekend aan de onroerendezaakbelastingen (OZB) en de bouwleges. Van een bijzondere overschrijding van de begroting is echter geen sprake. Zo bedraagt de meeropbrengst aan OZB volgens de CBS-cijfers in 2003 56 miljoen euro. Op een totale opbrengst aan OZB in 2003 van circa 3,1 miljard euro is dit een meeropbrengst van 1,8 procent. Een percentage dat valt binnen de marges die bij de begroting worden aangehouden.

bron:VNG