Vier van de vijf werknemers zijn tevreden
met de lengte van hun werkweek. Voltijders zijn vaker tevreden dan
deeltijders. Vooral mensen met een kleinere deeltijdbaan willen
meer uren gaan werken. Vijftigplussers geven juist aan minder te
willen werken. Dat blijkt uit een rondvraag van het CBS.

Meeste werknemers tevreden met
arbeidsduur

In 2005 telde Nederland 6,1 miljoen
werknemers met een baan van meer dan twaalf uur per week. Het
merendeel, 82 procent, was tevreden met zijn of haar arbeidsduur.
Zo’n 10 procent gaf aan minder te willen werken of te willen
stoppen. Bijna 8 procent wilde meer uren per week werken.

Langer werken geen wens van voltijders

Van alle voltijders wilde 11 procent
minder uren per week werken, nog geen 3 procent wilde meer uren
werken. Slechts 3 procent van de voltijders met een baan van
35–39 uur per week wilde 40 uur of meer gaan werken. Er zijn
dus nauwelijks voltijders met ADV of ATV die terugwillen naar een
40-urige werkweek.

Deeltijders waren iets minder vaak
tevreden met de lengte van hun werkweek. Een aanzienlijk deel, 16
procent, wilde meer uren werken. Het gaat vooral om mensen met een
kleine deeltijdbaan van minder dan 20 uur per week. Onder degenen
met een baan van 28–34 uur is het aandeel dat meer wil werken
even hoog als het aandeel dat minder wil werken.

Een op zeven ouderen wil minder werken

Van alle vijftigplussers was 83 procent
tevreden met de arbeidsduur, één op de zeven wilde
korter gaan werken. Ook onder ouderen met een deeltijdbaan zijn er
meer die minder willen werken dan die meer willen werken.

Jongeren vaakst ontevreden over lengte
werkweek

Jongeren zijn minder vaak tevreden. Jonge
voltijders willen vaker meer uren werken dan ouderen. In 2005 gaf 5
procent van de jonge voltijdwerkers aan meer uren te willen werken.
Ook lag onder jonge deeltijdwerkers het aandeel dat meer uren wil
maken aanzienlijk hoger dan onder oudere deeltijdwerkenden.

bron:CBS