Haarlem, 22 februari 2010 - Niet alleen kwaliteit en veiligheid staan hoog op de agenda van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, maar vooral ook transparantie over de geleverde prestaties en inzichtelijkheid in de verschillende behandelingen. Om deze transparantie te kunnen leveren voor de voorste kruisbandbehandeling gaat Medinova per 1 maart samenwerken met Combined Quality Care.

In Nederland voeren orthopedisch chirurgen ongeveer 6.000 voorste kruisbandoperaties per jaar uit, zo‘˜n 750 hiervan vinden plaats in Medinova Kliniek Zestienhoven en Kliniek Klein Rosendael. Combined Quality Care is een orthopedisch kwaliteitsprogramma dat inzet op een efficiënte, doelmatige, duidelijke en meer patiëntgerichte behandeling van de voorste kruisband. De basis van het programma is een intensieve samenwerking tussen fysiotherapeut en orthopedisch chirurg. Voor, tijdens en na een voorste kruisbandoperatie wordt een patiënt op de voet gevolgd door zowel de fysiotherapeut als de orthopedisch chirurg. In deze periode worden verschillende metingen gedaan bij de patiënt. De resultaten van alle metingen en onderzoeken worden in een wetenschappelijk onderbouwd webbased programma ingevoerd dat voorzien is van indicatoren waarmee de kwaliteit van kruisbandoperaties gemeten kan worden. Het programma kan door alle betrokkenen wanneer gewenst geraadpleegd worden. Ook de patiënt kan dus op de voet volgen wat er met hem of haar gebeurt.

Alle gegevens met betrekking tot de toegepaste behandelmethodes en het uiteindelijke resultaat van de behandeling zijn terug te vinden in deze database. Hiermee kunnen orthopeden en fysiotherapeuten methodes en behandelingen vergelijken en zo de meest optimale keuze voor de behandeling van de patiënt maken. à¢â‚¬Å“De patiënt staat tijdens dit hele proces centraalà¢â‚¬, aldus Willemijn Akkerman, kwaliteitsmanager van Medinova. à¢â‚¬Å“We willen betere, transparante zorg bieden en de patiënt de zekerheid geven dat hij goed geholpen wordt. Met het Combined Quality Care systeem wordt de geboden kwaliteit niet alleen inzichtbaar gemaakt, maar ook meetbaar.à¢â‚¬

Medinova beschikt met het Combined Quality Care systeem over een hoog kwalitatief ketenzorg product waarmee ze zich in de zorgmarkt kan profileren. Het Combined Quality Care systeem is op den duur ook geschikt als elektronisch patiëntendossier, waarin medische gegevens worden uitgewisseld, wat het Combined Quality Care systeem ook doet. Momenteel werken bijna 100 fysiotherapiepraktijken in heel Nederland met het kwaliteitssysteem. Deze fysiotherapeuten hebben een speciale nascholing gekregen en werken volgens vastgestelde protocollen en met voorgeschreven hulpmiddelen. Willemijn Akkerman vervolgt: à¢â‚¬Å“De patiënt is voor een voorste kruisbandbehandeling volledig vrij in de keuze van behandelaar, maar uiteraard adviseren wij ze om naar à©à©n van de fysiotherapeuten uit dit netwerk te gaan. Gelet op de tot nu toe geboekte resultaten hangen er aan dit systeem voor de patiënt alleen maar voordelen.à¢â‚¬

Niet alleen dit netwerk van fysiotherapeuten zal in de nabije toekomst uitbreiden. Naast de voorste kruisbandoperatie zullen binnenkort ook de resultaten van behandelingen van schouders en hernia‘˜s in het systeem worden gezet. Meer informatie is te vinden op de website van Medinova www.medinova.com en Combined Quality Care www.combinedqualitycare.nl

Over Medinova
Medinova is het eerste netwerk van zelfstandige klinieken in Nederland. Deze klinieken stellen de zorgconsument centraal en bieden persoonlijke aandacht binnen een select aantal medisch specialismen. Medinova biedt zowel verzekerde als onverzekerde zorg, kent geen wachtlijsten, beschikt over topspecialisten en biedt professionele (na)zorg.

Medinova bestaat uit de volgende drie klinieken:
à¢â‚¬¢ Klein Rosendael in Rozendaal (bij Arnhem), gespecialiseerd in algemene chirurgie, orthopedie, neurochirurgie en plastische chirurgie
à¢â‚¬¢ Kliniek OMC Haarlem, gespecialiseerd in oogheelkunde en refractiechirurgie
à¢â‚¬¢ Kliniek Zestienhoven in Rotterdam, gespecialiseerd in orthopedie en plastische chirurgie