Partnerschap twee grootste vacaturesites van Nederland - Werk.nl en MegaJobs gaan samenwerken. De
twee grootste vacaturesites van Nederland gaan bezoekers wijzen op
elkaars sites, als vindplaats voor interessante vacatures. Bovendien
onderzoeken zij de mogelijkheden om in de toekomst de samenwerking te
intensiveren.

Met de lancering van MegaJobs gaven de initiatiefnemers al aan van
mening te zijn dat de meeste vacaturesites onvoldoende zicht bieden op
het totaalaanbod van vacatures. Tijdens gesprekken tussen CWI en
MegaJobs bleken beide partijen gelijkgestemd te zijn over de noodzaak
om een transparanter beeld van de arbeidsmarkt te bieden. Bestaande
media geven een te versnipperd beeld van het vacature-aanbod. Momenteel
moet de baanzoeker gebruik maken van diverse media om niet het risico
te lopen die interessante vacature te missen. Door de krachtenbundeling
verwachten Werk.nl en MegaJobs hun bezoekers een compleet beeld te
bieden van de arbeidsmarkt.

De samenwerking tussen CWI en MegaJobs is nadrukkelijk niet exclusief.
Beide staan open voor samenwerking met meer partijen die hun
vacaturedatabanken willen ontsluiten voor de Nederlandse werkzoekende.

Over werk.nl
Werk.nl biedt actuele vacatures voor werkzoekenden en actuele CV's voor
werkgevers. Op deze manier matcht werk.nl vraag en aanbod op de
arbeidsmarkt. Bovendien biedt werk.nl nuttige en praktische informatie
over werk. Bijvoorbeeld: informatie over solliciteren in Nederland en
Europa, informatie over beroepen en opleidingen, wetgeving,
competentietests. Het doel van werk.nl is het transparant maken van de
Nederlandse arbeidsmarkt. Uit een representatief onderzoek van
Intelligence Group blijkt dat werk.nl Nederlands meest gebruikte
vacaturesite is. Dagelijks verwelkomt werk.nl 90.000 bezoekers.

Over MegaJobs
MegaJobs werd in oktober 2004 gelanceerd, en biedt inmiddels
ruim 80.000 vacatures, waarvan zo'n 23.000 actuele Nederlandse
vacatures. MegaJobs is daarmee de grootste vacaturesite van Nederland.
MegaJobs groeit met vele duizenden vacatures per maand. Werkzoekenden
vinden op MegaJobs de grootste verzameling vacatures op het internet,
waarvan vele niet te vinden zijn op andere vacaturesites. Werkgevers
kunnen op MegaJobs gratis hun vacatures plaatsen. Daarmee biedt
MegaJobs bij uitstek een overzicht van het Nederlandse vacature-aanbod.

MegaJobs wil het instrument zijn waarmee de moderne zelfbewuste
werknemer vorm geeft aan de volgende stap in zijn of haar carrià¨re,
binnen Nederland of daarbuiten. MegaJobs biedt daarom ook vele
tienduizenden vacatures binnen de andere EU-lidstaten, maar ook
daarbuiten. Hiermee is MegaJobs de eerste Nederlandse vacaturesite met
een breed venster op de Europese arbeidsmarkt.

Bron: YellowMind BV