Breda, 17 december 2004 - In een omvangrijke drugszaak heeft de
rechtbank Breda 11 personen uit Tilburg veroordeeld voor deelname aan
een criminele organisatie die zich bezig hield met grootschalige
productie van en handel in softdrugs en synthetische harddrugs.
Bij 5 personen acht de rechtbank lidmaatschap van een criminele
organisatie niet bewezen. Wel waren er voor deze 5 evenals voor de
leden van de criminele organisatie veroordelingen voor het plegen van
Opiumwetdelicten, voorbereidingshandelingen daarvoor, het afgeven van
valse werkgeversverklaringen en/of verboden wapenbezit. Verder is à©à©n
persoon veroordeeld voor gewoonteheling. Eà©n persoon is vrijgesproken
van betrokkenheid bij een XTC-laboratorium. De opgelegde
gevangenisstraffen variëren van 1 tot 8 jaar. Ook heeft de rechtbank
een aantal keren flinke werkstraffen opgelegd en twee keer een
geldboete.

Volgens de rechtbank is wettig en overtuigend bewezen dat in deze zaak
sprake was van een criminele organisatie, waarvan de kern gevormd werd
door een vader, moeder en zoon uit Tilburg. De rechtbank Breda heeft
aan vader en zoon 8 jaar cel opgelegd voor hun leidinggevende rol in de
criminele organisatie. De rechtbank beschouwt de rollen van vader en
zoon als gelijkwaardig en volgt op dit punt niet de officier van
justitie, die de vader als hoofdleider beschouwde en tegen hem een
hogere straf (12 jaar) had geëist dan tegen de zoon (10 jaar). De
moeder, die volgens de rechtbank ook een forse rol speelde in de
organisatie, is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf.

Uit de bewijsmiddelen blijkt volgens de rechtbank duidelijk dat sprake
was van een bedrijfsmatige aanpak. Het bestaan van de organisatie komt
in ieder geval aan het licht in  november 2001. Aansturing en
initiatieven gingen uit van vader en zoon, andere veroordeelden waren
van hen financieel afhankelijk, verrichtten werkzaamheden ´in dienst'
van de zoon en voerden opdrachten voor hem uit. In organisatieverband
werden hennep(producten) en synthetische drugs geproduceerd, verkocht
en geëxporteerd.

De rechtbank acht langdurige onvoorwaardelijke gevangenisstraffen voor
de leden van een criminele organisatie op zijn plaats. Zij beoordeelt
deelname aan een criminele organisatie als zeer ernstig, omdat een
dergelijk georganiseerd verband de integriteit van de samenleving
vergaand aantast.

In deze ´megazaak' drugs ging het om in totaal 23 personen uit Tilburg
en omgeving. De zaak is het resultaat van een intensief
opsporingsonderzoek dat enkele jaren heeft geduurd en waarin gebruik is
gemaakt van infiltratie, observaties en het aftappen van telefoons.
De zaken van 5 van de 23 personen zijn al in oktober van dit jaar
behandeld. Deze zijn veroordeeld voor de verkoop van een partij
xtc-pillen in 2003 en het plegen van voorbereidingshandelingen voor de
productie van synthetische harddrugs.

Bron: Gerechtelijke organisatie