Bij de Rechtbank Alkmaar is 8 maart een grote mensensmokkelzaak
begonnen. Terecht staan twaalf verdachten die in leeftijd variëren van
42 jaar tot 17 jaar. Hen wordt mensensmokkel en deelname aan een
criminele organisatie ten laste gelegd. De verdachten zouden tussen
november 2003 en juni 2004 bij een twintigtal transporten ongeveer
zestig mensen illegaal over de grens gebracht hebben.

In Alkmaar zijn drie rechters en twee griffiers gedurende drie maanden
geheel vrijgeroosterd voor de mensensmokkelzaak. De voorbereidingen
hebben ruim een maand in beslag genomen. Voor de inhoudelijke
behandeling zijn veertien zittingsdagen van acht uren ingepland. Drie
extra zittingsdagen zijn gereserveerd voor uitloop van eerdere
zittingen.
Volgens planning zal de officier van justitie op 4 april de eisen tegen
de twaalf verdachten bekendmaken. De dag daarna is gereserveerd voor de
pleidooien van de advocaten. Op 18 april is het laatste woord aan de
verdachten, waarna uitspraak kan worden gedaan op 2 mei 2005.

De Rechtbank Alkmaar behandelt de mensensmokkelzaak als
nevenzittingsplaats van de Rechtbank Rotterdam. Een Algemene Maatregel
van Bestuur maakt het sinds vorig jaar mogelijk gerechten aan te wijzen
als nevenzittingsplaats van een ander gerecht. Zodoende kan de werkdruk
als gevolg van grote rechtszaken evenwichtig worden gespreid. Een
landelijk coà¶rdinatiecentrum in Rotterdam verdeelt megazaken over de
rechtbanken.

Voorzieningen
Voor de megazaak zijn diverse voorzieningen getroffen. De grote
zittingzaal is aangepast om plaats te bieden aan de twaalf verdachten
en hun raadslieden. In beide hoeken staat een tolkencabine. Vanuit de
cabines zullen de tolken vertalen in het Mandarijns en Punjabi. Een
nieuwe geluidsinstallatie staat borg voor een optimale
geluidskwaliteit. Ook is een systeem aangelegd om geluiden en beelden
van de behandeling op DVD op te nemen. De rechters kunnen daardoor
naderhand gedeelten van de zittingen opnieuw bekijken en beluisteren.

Digitaal dossier
Nieuw is dat rechters, griffiers, officier van justitie en advocaten in
de zittingzaal een laptop voor zich hebben en werken met een digitaal
dossier. Het is een van de eerste keren dat voor zo'n omvangrijke zaak
gebruik wordt gemaakt van het digitale dossier, zoals dat is ontwikkeld
bij de Rechtbank Rotterdam.
Een digitaal dossier biedt grote voordelen. De processtukken vullen een
complete dossierkast; het gaat om bijna zes strekkende meters aan
ordners. Het proces verbaal van de politie alleen al telt 10.000
pagina's. In het digitale dossier kan snel en gemakkelijk op trefwoord
worden gezocht. Naast PDF-bestanden van de dossierstukken op papier
bevat het dossier ook beeld en geluid. Het dossier voorziet
bijvoorbeeld in een koppeling tussen de transcripties van telefoontaps,
de geluidsopnamen van het telefoongesprek en filmbeelden van de
telefonerende verdachte.

Bron: Rechtbank Alkmaar