De maand mei staat dit jaar in het teken van bedrijfsoverdracht. Door de toenemende vergrijzing groeit de groep ondernemers die op korte termijn wil stoppen met werken. Als deze bedrijven niet worden overgenomen verdwijnen veel bedrijven en arbeidsplaatsen, met
negatieve economische gevolgen. Daarom voeren de Kamers van Koophandel, het Ministerie van Economische Zaken, VNO-NCW en MKB-Nederland in mei een campagne om een goede bedrijfsoverdracht te stimuleren.

In de  themamaand Bedrijfsoverdracht wordt de ondernemer geïnformeerd hoe hij  zich goed kan bereiden op de verkoop van zijn bedrijf. Van 15 tot en met 31 mei vinden thema-avonden Waardebepaling plaats. Op deze avonden wordt onder andere ingegaan op de
vragen: Wat is uw bedrijf nu waard? en Wat is uw bedrijf straks waard?. Ondernemers worden tijdens presentaties van deskundigen gewezen op mogelijke knelpunten, zodat hierop goed geanticipeerd kan worden. Bovendien krijgen zij tips om de waarde van het bedrijf te verhogen. Op verschillende data in mei vinden ook individuele spreekuren plaats. Ondernemers, die er aan denken om hun bedrijf te verkopen, kunnen tijdens deze spreekuren een persoonlijk één-op-één advies krijgen van bedrijfsoverdrachtspecialisten,
zoals een KvK-adviseur, een accountant of een fiscalist. Op www.kvk.nl/waardebepaling is het complete programma van de themamaand Bedrijfsoverdracht te vinden. De themamaand wordt publicitair begeleid door onder meer radiospotjes.

Overdrachtspakket
Ondernemers bereiden zich vaak slecht en laat voor op de verkoop van hun bedrijf. Een goede voorbereiding kost vijf tot zeven jaar. Deze periode is nodig om een geschikte opvolger te vinden en om stapsgewijs informatie tussen koper en verkoper uit te wisselen.
De Kamers van Koophandel en het Ministerie van Economische Zaken hebben daarom vorig jaar het  Overdrachtspakketontwikkeld: een handleiding voor de overdracht van een bedrijf. Dit pakket is in een jaar tijd door maar liefst 35.000 ondernemers aangevraagd.
Uit onderzoek onder de afnemers van het Overdrachtspakket blijkt dat een ondernemer vooral behoefte heeft aan persoonlijk advies en begeleiding.

Ondernemingsbeurs
Kopers en verkopers weten elkaar vaak slecht te vinden. Kopers weten niet wat er te koop is en verkopers kunnen geen geschikte opvolger vinden. De Kamer van Koophandel heeft hiervoor de Ondernemingsbeurs topgericht,  een online bedrijvenmarktplaats. Op deze beurs staan op dit moment ruim 11.000 geïnteresseerden in de koop of verkoop van een bedrijf geregistreerd. De Themamaand Bedrijfsoverdracht is een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken, VNO-NCW en MKB Nederland en de Kamers van Koophandel.

bron:EZ