In 2005 zijn bij de brandweer 144 duizend meldingen binnengekomen. Daaronder waren 101 duizend brandmeldingen. Ruim de helft hiervan was loos alarm. Dat blijkt uit de jaarlijkse brandweerstatistiek die dinsdag door het CBS is gepubliceerd. Brandmeldinstallaties (BMI’s) waren verantwoordelijk voor 82 procent van de loze brandmeldingen.

 

Bij de loze alarmeringen via een BMI is sprake van een tweetal pieken: rond 12.00 uur en rond 17.00 uur. Vier van de tien loosalarmmeldingen via een BMI komen door brandgevaarlijke werkzaamheden zoals lassen of door storing van apparatuur. De overige worden veroorzaakt door bijvoorbeeld koken en roken.

De gezondheidszorg, vooral verpleeghuizen, zorgt voor 18 procent van de loze brandalarmeringen via een BMI. Nog eens 16 procent is afkomstig uit woongebouwen, met name uit verzorgingshuizen.

Aantal branden stabiel
In 2005 zijn 43 duizend branden geregistreerd, vrijwel evenveel als in 2004. Zowel het aantal binnen- als buitenbranden is niet noemenswaardig veranderd. Het aantal bos-, berm- en heidebranden bedroeg 4,7 duizend in 2005. De meeste buitenbranden (13 duizend) zijn papier- en vuilcontainerbranden. 

Veel hulpverlening in november
De meeste hulpverleningen werden in november verricht. Dit werd vooral veroorzaakt door hevige sneeuwval op 25 november. Toen zijn 1 300 hulpverleningen verricht. In 2005 betrof 20 procent van de hulpverleningen het bestrijden van wateroverlast of stormschade. Bij 15 procent van de hulpverleningen ging het om het bevrijden of redden van personen.

bron:CBS