Ondernemers kunnen vanaf morgen anoniem een meldlijn bellen met tips
over bedrijven die sociale fraude plegen. Het gaat bijvoorbeeld om het
inschakelen van illegale werknemers en ontduiking van premies. De naam
van de meldlijn is Meld Misdaad Anoniem. Burgers kunnen daar hun
meldingen over ernstige misdaden al langer kwijt; nu kunnen dus ook
bedrijven bellen met tips over sociale fraude. De Sociale Inlichtingen-
en Opsporingsdienst (SIOD) heeft hierover met de meldlijn een
overeenkomst gesloten.

Ondernemers kunnen ook meldingen doorgeven over fraude met subsidies en
uitkeringsfraude. Verder zijn tips welkom over het gebruik van valse
identiteitsbewijzen en sofinummers.

Bonafide ondernemingen hebben te lijden onder concurrentie van
kwaadwillende bedrijven. Dit kan zelfs faillissementen tot gevolg
hebben. Dat is reden voor de SIOD om fraude fel te bestrijden. Een
andere reden is dat misbruik van uitkeringen een zware last vormt voor
de economie. Door de aanpak van fraude moeten sociale uitkeringen
betaalbaar blijven.

Het nummer van Meld Misdaad Anoniem is 0800 -7000. De SIOD rekent op 100 tot 200 bruikbare tips per jaar.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular