Utrecht, 21 maart 2005. Het meldpunt vertrouwensinspecteurs van de
Inspectie van het Onderwijs breidt vanaf heden haar taken uit. Naast de
bestaande aandachtsgebieden kunnen betrokkenen uit het onderwijs bij
dit meldpunt terecht met signalen inzake discriminatie,
fundamentalisme, extremisme en dergelijke. Het nummer van de
vertrouwensinspecteurs is 0900 1113111 (tijdens kantoortijden en tegen
lokaal tarief). 

 
Het meldpunt vertrouwensinspecteurs is dagelijks bereikbaar voor alle
betrokken bij het onderwijs, zoals bestuurders, leraren, ondersteunend
personeel, leerlingen, studenten, ouders en eventueel vrijwilligers.
Tot nu toe konden zij hier terecht met klachtmeldingen over seksueel
misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld en psychisch geweld,
zoals grove pesterijen. Om een bijdrage te leveren aan de ondersteuning
van scholen op het gebied van sociale cohesie en verdraagzaamheid,
vindt nu een uitbreiding plaats. De vertrouwensinspecteurs zoeken op
zorgvuldige wijze met de melder naar de meest wenselijke aanpak van de
melding.  
 
Zeker de afgelopen maanden zijn thema's als geweld en extremisme op tal
van plaatsen onderwerp van gesprek geweest. Tal van maatschappelijke
problemen komen in de klas samen. Alleen door te blijven praten en
samen te werken, kunnen we hieraan een positieve wending geven. De
Inspectie van het Onderwijs levert daar graag haar bijdrage aan.  
 
De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt de kwaliteit van het
onderwijs in Nederland. Ze rapporteert publiekelijk over de kwaliteit
van individuele instellingen en van het onderwijsbestel. Dit in het
belang van leerlingen en ouders, onderwijsinstellingen en samenleving.
Zo stimuleert de inspectie dat onderwijsinstellingen hun kwaliteit op
niveau houden en continu versterken. Daarnaast geeft zij bestuurders en
beleidsmakers handvatten voor beleid en verschaft ze belanghebbenden
betrouwbare informatie over onderwijs.   

Bron: INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS