Het publiek weet het landelijke telefoonnummer en de internetsite om
discriminatie op de arbeidsmarkt te melden steeds vaker te vinden. Het
aantal klachten over discriminatie neemt overigens niet toe. 

Ook is de samenwerking verbeterd tussen lokale antidiscriminatiebureaus
en landelijke organisaties voor bestrijding van discriminatie.
 
 
Dit blijkt uit een evaluatie van de campagne 'Discriminatie? Bel
Gelijk' die staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.  
 
'Discriminatie? Bel Gelijk!' ging op 29 juni 2004 van start. De
campagne moest bekendheid geven aan het landelijke telefoonnummer
0900-235435 of 0900-belgelijk en aan de internetsite www.belgelijk.nl.
Via dit nummer en de internetsite kunnen klachten worden gemeld die
vervolgens door de lokale antidiscriminatiebureaus worden behandeld.
Een ander doel was de samenwerking te bevorderen tussen deze lokale
bureaus en landelijke organisaties op het terrein van gelijke
behandeling en non-discriminatie.  
 
Uit het onderzoek komt naar voren dat sinds de start van de campagne
maandelijks zo'n tachtig telefoontjes binnenkomen. Het aantal bezoekers
van de internetsite steeg van 227 in juni 2004 tot 2612 in januari
2005. De hoeveelheid klachten over discriminatie is tijdens de
campagneperiode niet gestegen. Jaarlijks zijn dit er zo'n 3500.
Belangrijk is echter dat het publiek nu een centraal telefoonnummer en
internetsite heeft waar klachten kunnen worden gemeld.  
 
Verder is de samenwerking tussen lokale antidiscriminatiebureaus en
landelijke instellingen op het gebied van bestrijding van discriminatie
verbeterd. Onderdeel van het project was een training voor medewerkers
van deze instellingen. Als gevolg hiervan is de kennis van elkaars
deskundigheden toegenomen. Dit leidt tot betere samenwerking bij de
behandeling van klachten.  
 
De volledige tekst van de brief en het rapport staat op de internetsite
van het ministerie van SZW: www.szw.nl (klikken op 'Officiële
publicaties' in de rechter knoppenbalk).  

Bron: Ministerie van SZW