Voor maatschappelijke initiatieven die tot doel hebben het Wij-gevoel te stimuleren is in het kader van het Actieplan `Wij Amsterdammers'in Amsterdam financiële en publicitaire ondersteuning mogelijk met een waarderingssubsidie tot een bedrag van EUR 10.000,-

Het Meldpunt Goede Ideeën is vanaf nu het loket voor alle Amsterdammers met goede ideeën. Het meldpunt bundelt bestaande subsidiestromen en gelden uit het Actieplan `Wij Amsterdammers', zodat snel op goede initiatieven van enthousiaste Amsterdammers kan worden gereageerd.

bron:Stadsdeel Bos en Lommer