Ruim een kwart van de middelbare scholen meldt niet dat de ouderbijdrage een vrijwillige bijdrage is. Slechts één op de vijf scholen vertelt waarvoor de ouderbijdrage wordt gebruikt en nog geen vier procent hanteert de verplichte overeenkomst. Met de ouderbijdrage bekostigen scholen primaire zaken als leerlingenzorg en onderwijsprojecten, hetgeen in strijd is met de wet. Dit blijkt uit gegevens van het Meldpunt Schoolkosten van de SP.

De resultaten van het onderzoek naar schoolkosten staan in het rapport Onwijs duur onderwijs 2006 van de SP dat woensdag in de Tweede Kamer onder de aandacht van de minister wordt gebracht. Naast de onthullingen over de ouderbijdrage constateert SP-Kamerlid Fenna Vergeer dat ouders nog steeds met enorme kosten worden opgezadeld voor leermiddelen. Per jaar moet al snel 600 euro per kind worden betaald in het voortgezet onderwijs. Vergeer: 'Dat is belachelijk omdat Nederland al in 1978 heeft onderschreven dat de overheid de schoolkosten moet financieren.'

Nederland is het enige Europese land dat ouders laat betalen voor schoolboeken. Hiertegenover staat de ingewikkelde tegemoetkoming schoolkosten (WTOS) die ouders compenseert voor de hoge kosten. Uit onderzoek blijkt dat twee op de drie gezinnen dat recht op heeft op een tegemoetkoming, niet op de hoogte is van het bestaan van de WTOS. Honderdduizenden gezinnen krijgen niet de vergoeding waar zij recht op hebben. De SP wil een einde maken aan de onnodige bureaucratie en stelt bij de behandeling van de onderwijsbegroting (10 oktober) voor dat de overheid de schoolboeken voortaan financiert. Een eerdere motie hiervoor werd onlangs verworpen door onder meer CDA en PvdA, maar de leden van die partijen hebben vorige week op hun congres besloten dat schoolboeken inderdaad gratis moeten worden. Vergeer heeft daarom goede hoop dat dit alsnog kan worden geregeld.

bron:SP