Het meldpunt verpleeghuiszorg blijkt een goede voorziening om mogelijk ondermaatse zorgverlening te melden bij de inspectie. Vandaag verschijnt het derde tussenrapport van het Meldpunt verpleeghuiszorg. Mensen maken in het algemeen weinig gebruik van de bestaande mogelijkheden, zoals de klachtenregeling, om invloed uit te oefenen op de directe zorg en het zorgproces.

In totaal waren er in deze verslagperiode (maart, april, mei) 994 meldingen. Bij 34 procent daarvan ging het om een personeelsprobleem. Ook waren er veel meldingen over de verpleeghuiszorging in het algemeen, over continentiezorg en vocht en voeding. Dit is het derde rapport van de IGZ over de meldingen en ervaringen van het Meldpunt verpleeghuiszorg. De gegevens beslaan de periode van
1 maart tot 1 mei.

Het meldpunt is ingesteld zodat het publiek en de beroepsbeoefenaars hun klachten eenvoudig aan aan de inspectie kunnen voorleggen. Voor de IGZ geven deze klachten meer inzicht in de problemen en leveren specifieke informatie waar de zorg mogelijk onverantwoord is. Het rapport is vandaag aan de Tweede Kamer aangeboden. In hoofdstuk 2 bevat de cijfermatige gegevens, hoofdstuk 3 geeft aanvullende inhoudelijke informatie en in hoofdstuk 4 staat de eindconclusie.

Bron:Inspectie voor de Gezondheidszorg