Het onderzoek naar de vermeende ontvoering van een jong meisje vorige
week maandag in Stadskanaal wordt afgerond. De meldster van het
incident, een 26-jarige inwoonster van Stadskanaal is meerdere keren
door de politie als getuige van het incident gehoord. De vrouw houdt
voet bij stuk dat zij gezien heeft dat een meisje van haar fiets werd
getrokken door enkele mannen en in een auto werd meegenomen. Uit
onderzoek is echter niets van een incident gebleken. De politie gaat
uit van een valse melding en wil de kosten voor inzet op de vrouw
verhalen.

Tijdens het eerste onderzoek na de melding werd een fiets aangetroffen
op de mogelijke plaats waar het incident zou hebben plaats gevonden. Op
grond daarvan nam de politie de melding zeer serieus. De politie zette
direct veel menskracht in en er werd een uitgebreid buurtonderzoek
ingesteld. De politie formeerde een rechercheteam op zoek naar
mogelijke verdachten en het slachtoffer. Ook werd het beleidsteam onder
leiding van de hoofdofficier van justitie, de burgemeester van
Stadskanaal en de korpschef van politie bijeengeroepen. De gehele dag
zijn politiemensen bezig geweest om uit te zoeken wat er in de
Hoofdstraat was gebeurd.

Uit het onderzoek is echter tot op heden niet gebleken van enig
strafbaar feit. Er is geen aangifte gedaan van ontvoering of
wederrechtelijke vrijheidsberoving en er heeft zich geen slachtoffer
bij de politie gemeld. Na een passantenonderzoek onder mensen die rond
het tijdstip van het incident op de Hoofdstraat passeerden is ook van
enig incident op de Hoofdstraat niets gebleken. Duidelijk werd dat de
aangetroffen fiets al ruim voor het mogelijke tijdstip op de
Hoofdstraat te Stadskanaal heeft gelegen. Gezien het resultaat van het
onderzoek gaat de politie er vanuit dat de meldster een valse melding
heeft gedaan. Zij is op grond daarvan nu als verdachte aangemerkt voor
het doen van een valse melding en aangifte. Tegen de vrouw is proces
verbaal opgemaakt ten behoeve van het openbaar ministerie.

De politie stelt zich civiele partij bij het openbaar ministerie. Voor
alle kosten van het inzetten van een beleidsteam, het rechercheteam en
de staf grootschalig optreden stelt de politie de verdachte vrouw
aansprakelijk. De vrouw krijgt een rekening voor alle inzeturen
gepresenteerd.

Bron: Politie Groningen