Voor het eerst is de menselijke invloed op het neerslagklimaat wetenschappelijk vastgesteld. Dat meldt het tijdschrift Nature dat op 26 juli de resultaten van een onderzoek publiceert over de menselijke invloed op neerslagtrends in de afgelopen eeuw.

Een internationale groep onderzoekers onder leiding van Xuebin Zhang en Francis Zwiers (Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis) toont in deze studie aandat de neerslagtoename op de gematigde breedte van het Noordelijk Halfrond (inclusief grote delen van West Europa, Noord Amerika en Azië) direct kan worden toegeschreven aan de menselijke invloed op het klimaat.De onderzoekers gebruikten daarvoor een combinatie van lange meetreeksen afkomstig van neerslagstations en uitkomsten van berekeningen met klimaatmodellen. Die twee waren alleen in overeenstemming indien de menselijke invloed ten gevolge van meer broeikasgassen werd meegenomen.

Menselijke vingerafdruk neerslagklimaat
Volgens klimaatonderzoeker Albert Klein Tank van het KNMI is nu voor eerst de menselijke vingerafdruk op de neerslagverandering vastgesteld. Eerder werd de menselijke invloed op bijvoorbeeld de temperatuurverandering vastgesteld met een vergelijkbare studie. Op basis van die studie kon men ook uitspraken doen over de menselijke invloed op de opwarming op de afzonderlijke continenten. Dat is bij deze neerslagstudie nog niet gelukt. Om de signaal-ruis verhouding goed te krijgen hebben de onderzoekers gemiddelden moeten nemen over vrij grote klimaatzones. Ook hebben ze gekeken naar veranderingen over bijna de gehele afgelopen eeuw.

Natte zomer in Engeland

Het aantonen van menselijke invloed op individuele gebeurtenissen zoals deze zomer in het Verenigd Koninkrijk is niet mogelijk. Hooguit zou een verandering in de kans op dit soort extremen kunnen worden aangegeven, zoals dat ook is gedaan voor de temperatuur in de hete zomer van 2003. Zover gaan de onderzoekers in hun recente publicatie echter (nog) niet.
De nieuwe studie kwam net te laat voor het 4e IPCC klimaatrapport dat in februari van dit jaar verscheen. De onderzoekers, die het artikel in Nature hebben gepubliceerd, waren in het jongste IPCC- rapport verantwoordelijk voor het hoofdstuk over de detectie van de menselijke invloed op het klimaat

bron:KNMI