Ruim 300.000 arbeidsongeschikten worden opnieuw gekeurd. Uit de eerste cijfers blijkt dat de helft van de WAO'ers geen uitkering meer krijgt en weer aan het werk moet. De PvdA heeft zich altijd verzet tegen deze herkeuring volgens strengere regels. De nieuwe regels zijn zo streng dat ook mensen met een zware handicap of kanker volledig worden goedgekeurd.

Dit was onder andere te zien in de Zembla-documentaire 'Fatale herkeuring'. De herkeuringsoperatie leidt tot heftige emoties en in een enkel geval zelfs tot zelfmoord. Zembla filmde de harde realiteit van de herbeoordelingsoperatie. Ondertussen liet de Nederlandse federatie van kankerpatiëntorganisaties weten dat 25 % van de kankerpatiënten van volledig arbeidsongeschikt door de herkeuring volledig arbeidsgeschikt is verklaard, terwijl ze vaak nog wel een nabehandeling ondergaan en chronische klachten hebben. Het PvdA meldpunt bevestigt dit beeld.

Dinsdag 26 april 2005 heeft Bussemaker de minister De Geus daarom om een reactie gevraagd. Ze wilde weten of hij vindt dat er nog steeds volgens de menselijke maat wordt gekeurd. Daarnaast vroeg Bussemaker of hij onderzoek wil doen onder de keuringsartsen om te kijken hoe zij zelf de herkeuringen ervaren.

De reactie van de minister was teleurstellend. De Geus blijft bij zijn eerdere constatering dat de eerste voorlopige resultaten van de herkeuringsoperatie hoopgevend zijn. Het is immers positief als zo min mogelijk mensen volledig invalide zijn. De discussie moet volgens hem niet op basis van individuele gevallen worden gevoerd en hij wil pas half mei reageren, als de eerste representatieve gegevens bekend zijn. Ook is hij niet bereid om een onderzoek onder de keuringsartsen te verrichten en hij weigerde te erkennen dat het beleid veel schrijnende gevallen oplevert.

Bussemaker geeft echter niet op: ´Vanuit de oppositie zal ik me blijven inzetten voor terugkeren van de menselijke maat.'

bron:PvdA