Twee jaar na de tsunami zijn delen van
Atjeh opnieuw getroffen door zware wateroverlast. Mensen in
Nood/Cordaid gaat noodhulp verlenen aan de slachtoffers van de
overstromingen aan de noord-oostkust van Atjeh. Aanhoudende zware
regens in de achterliggende dagen en landverschuivingen hebben
enige tientallen slachtoffers geëist en 40 - 60 duizend mensen
dakloos gemaakt in Noord-Sumatra en Atjeh. Een noodhulpteam van
Mensen in Nood/Cordaid, afkomstig van het regionale kantoor in
Medan, zal - voorzien van drie reddingsboten en uitrusting -
woensdag in het rampgebied arriveren en zich aansluiten bij de
hulpverlening die wordt gecoördineerd door de Verenigde Naties
(VN).

Het doel is - na inventarisatie - voedsel,
water en non-food items aan te kopen en te distribueren en lokale
organisaties te ondersteunen in hun hulpverlening. Mensen in
Nood/Cordaid voert wederopbouw-projecten (huizenbouw) voor de
slachtoffers van de tsunami uit in het subsdistrict Seuneuddon in
Atjeh nabij Lhoksamaweh aan de Oostkust en is door de VN gevraagd
aan de hulpverlening deel te nemen. Voorlopig is tot 50.000 euro
beschikbaar voor noodhulp.

bron:Cordaid