De verdachte heeft zich onder andere
schuldig gemaakt aan 1) opzettelijk iemand van de vrijheid beroven
en beroofd houden, gepleegd door twee of meer verenigde personen en
2) mensenhandel, gepleegd door twee of meer verenigde personen.
Namens verdachte is het verweer gevoerd dat het OM ten onrechte bij
een weigerachtige getuige dwangmiddelen (aanhouding en in
verzekeringstelling) heeft toegepast.

Dit verweer is door de rechtbank verworpen
gelet op de feitelijke gang van zaken waaruit volgt dat deze
getuige terecht en op goede gronden tot twee keer toe als verdachte
is aangemerkt. Voorts is overwogen dat deze getuige uiteindelijk in
vrijheid haar verklaringen heeft afgelegd. Met betrekking tot de
vrijheidsberoving is overwogen dat de stelling van verdachte dat
het puur om fysieke vrijheidsbeneming moet gaan geen steun in het
recht vindt.

Bron: Rechtbank Groningen