(Persbericht) Leeuwarden - Op vrijdag 10 december was het de Internationale Dag van de Mensenrechten. In samenwerking met leerbedrijf Present Promotions heeft Jongeren voor Mensenrechten Nederland een optocht georganiseerd om aandacht te vragen voor het onderwerp mensenrechten. Met ballonnen in de hand liepen de jongeren door Leeuwarden heen en daarna werd een petitie ondertekend.

Ook de organisatie Mercy Me verbond zich dit jaar aan de optocht. Youth for Human Rights International heeft al haar dochterorganisaties opgeroepen om wereldwijd zo‘˜n zelfde tocht te organiseren, wat heeft geresulteerd in duizenden mensen die liepen voor de rechten van de mens.

à¢â‚¬Å“Iedereen weet in zijn algemeenheid wel iets over de mensenrechten, maar vraag je mensen om een aantal van de mensenrechten te noemen, dan weet men er vaak maar een paar. Vrijheid van meningsuiting, het recht op leven en dat we niet mogen discrimineren zijn rechten die iedereen wel kent. Maar dat er in totaal 30 mensenrechten omschreven staan in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en dat die voor iedereen gelden, weet vrijwel niemandà¢â‚¬, zei Gerbrig Leistra, voorzitster van Jongeren voor Mensenrechten Nederland.

Jongeren voor Mensenrechten is opgericht vanuit de mensenrechtenafdeling van de Scientology Kerk in samenwerking met onderwijzeres Mary Shuttleworth.