De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft woensdag 15 maart ingestemd met de oprichting van een nieuw mensenrechtenorgaan. Vier landen, waaronder de Verenigde Staten, stemden tegen. De Mensenrechtenraad moet de in Genève gevestigde Mensenrechtencommissie vervangen. Dit orgaan ligt al geruime tijd onder vuur omdat notoire schenders van de mensenrechten er zitting in hebben.

De regels van de nieuwe Mensenrechtenraad bepalen dat de Algemene Vergadering van de VN een systematische schender van de mensenrechten in de raad kan schorsen met een tweederde meerderheid. Nederland heeft zich de afgelopen maanden sterk ingezet voor de oprichting van een effectieve en daadkrachtige raad. Nederland had graag gezein dat deze raad een hoofdorgaan van de VN was geworden. De huidige uitkomst was echter het best haalbare compromis.
bron:BZ