Menzis zorg en inkomen behoudt met een groei van enkele duizenden verzekerden zijn plaats als vierde grootste zorgverzekeraar van het land. Per 3 maart 2006 telt Menzis 2.031.000 verzekerden. Met een verschuiving van verzekerden naar de randstad is de profilering van het nieuwe landelijke merk Menzis geslaagd.

Vertrouwen waarmaken
Roger van Boxtel, voorzitter Raad van Bestuur van Menzis: 'Wij zijn tevreden met de consolidatie van onze positie als vierde zorgverzekeraar van het land. We hebben bewust gekozen voor de combinatie van een uitstekend pakket met een concurrerende prijs en beperkte korting voor de collectiviteiten. De consolidatie van ons verzekerdenaantal en onze reserves geven ons een solide uitgangspunt om voor de toekomst het gestelde vertrouwen van onze ruim 2 miljoen verzekerden waar te maken.'
Het afgelopen jaar heeft Menzis hard gewerkt aan het invoeren van de nieuwe naam: de integratie van zijn labels tot één nieuw landelijk A-merk. De integratie behelst de overgang van 5 naar één ICT-systeem, het samenbrengen van de front- en backoffice en het opnieuw inrichten van onze winkels. Menzis heeft daarnaast de Basisverzekering met succes ingevoerd. Bovendien heeft Menzis met de kraamzorgveiling op internet, de module doelmatig voorschrijven en het opzetten van geïntegreerde eerstelijns gezondheidscentra stappen gezet om de marktwerking in de zorg te bevorderen.
41% collectief verzekerden
De landelijke tendens waarbij er een verschuiving plaatsvindt van individueel naar collectief verzekerden is bij Menzis eveneens duidelijk zichtbaar. Het percentage collectief verzekerden bij Menzis is gegroeid van 30% naar 41%. Deze collectivisering is mede de oorzaak van de vele mutaties en de enorme drukte aan de telefoon en in onze winkels. Onze contracten met de FNV, Colland, PMA en talloze middelgrote en kleine bedrijven laten zien dat Menzis een gewilde partner is voor bedrijven.
De cijfers
Verzekerden aantal per 1 maart 2005  2.028.000
Verzekerden aantal per 3 maart 2006  2.031.000
Verzekerden groei van       3.000
Aantal collectief verzekerden per 1 maart 2006    836.396
Eigen vermogen (x 1000 per 31 december 2004)    516.284
bron:Menzis