Het e-mail- en webconsult dat Menzis (zorgverzekeraars Amicon en Geovà©)
via dokterdokter.nl aanbiedt aan haar verzekerden is veilig. Dit komt
doordat verzekerden via e-mail contact hebben met hun à©igen, vertrouwde
huisarts. Bovendien schrijven de huisartsen via dokterdokter.nl gà©à©n
medicijnen voor. Het trieste sterfgeval, dat gisteravond via NOVA
bekend is geworden, is bij het e-mail- en webconsult van Menzis niet
mogelijk.

Menzis en dokterdokter.nl juichen het toe als de overheid snel
landelijke kwaliteitseisen gaat stellen voor e-health, om de kans op
tragische gebeurtenissen te verkleinen.
 
Patiënt is bekende van huisarts
 
De huisarts bij wie onze verzekerden een e-mailconsult volgen, kent de
patiënt en heeft inzage in het medisch dossier. Dit waarborgd de
kwaliteit van de zorg.  
 
Kwaliteit volgens NHG-standaard  
Het webconsult dat via dokterdokter.nl gevolgd kan worden heeft enkele
strikte kwaliteitswaarborgen. Door de koppeling met het HIS en een
uitgebreid kennissysteem op basis van NHG-standaarden, is kwaliteit
gegarandeerd. Hierdoor krijgen patiënten de noodzakelijke zorg. In
geval van spoed of twijfel krijgt de patiënt het advies direct
telefonisch contact te zoeken met de eigen huisarts. Ook voldoet het
systeem aan de richtlijnen die de KNMG recent heeft opgesteld voor
electronische communicatie tussen huisarts en patiënt.  
 
Gà©à©n medicijnverstrekking via internet zonder à©igen huisarts  
Patiënten die gebruik maken van het e-mail- of webconsult krijgen gà©à©n
medicijnen verstrekt via internet, zonder tussenkomst van hun eigen
huisarts. Medicijnen worden voorgeschreven door de à©igen huisarts en
patiënten kunnen met het recept naar de apotheek.  
 
Hoe werkt ons systeem?   
De patiënt gaat naar de website van dokterdokter.nl. Dit kan
rechtstreeks, via de site van de Menzis-zorgverzekeraars Geovà© en
Amicon, of via de website van de huisarts. De patiënt logt in met zijn
verzekeringsnummer en geeft in een keuzemenu aan over welke klacht hij
een vraag heeft. Vervolgens doorloopt de patiënt een vragenlijst over
zijn klachten. Op basis van de antwoorden kan de patiënt het advies
krijgen direct de huisarts te bellen. Spoedeisende gevallen worden er
zo direct uitgefilterd.   
 
Na de vragenlijst kan de patiënt zijn specifieke vraag aan de huisarts
stellen. De huisarts ontvangt een e-mail dat er een vraag voor hem
klaarstaat. Hij logt in op dokterdokter.nl om de vraag te beantwoorden.
De huisarts ziet hierbij de vragenlijst die de patiënt heeft doorlopen.
Bovendien ziet hij antwoorden die collega's op soortgelijke vragen
hebben gegeven. Deze informatie kan hij gebruiken om zijn beslissing te
toetsen. Bij zijn antwoord kan de huisarts ook digitale folders
meesturen. De patiënt krijgt per e-mail de melding dat het antwoord van
de huisarts klaarstaat en kan gaan kijken op de website. De
inhoudelijke informatie wordt nooit per e-mail verstuurd om zo de
gegevens te beschermen.   
 
De huisartsen die deze e-mailconsulten geven hoeven hiervoor gà©à©n eigen
website te bouwen. Zij maken gebruik van de functionaliteit en techniek
van dokterdokter.nl.

Bron: Menzis